سامانه میز خدمات الکترونیک 190 بهداشت
دبیرخانه هیات امنا دانشکده علوم پزشکی اسداباد
سامانه جامع کسرا

 

 

 

 

 

جلسه گردهمایی روسای اورژانس پیش بیمارستانی قطب غرب کشور و بیان و انتقال تجارب و بازدید از مرکز mcmc، Eoc، سیستم اتوماسیون ۱۱۵، پد بالگرد استاندارد، آمبولانس

هوایی، سیستم بی‌سیم دیجیتال فعال و همچنین انتقال تجارب اربعین و در نهایت جمع‌بندی و انعکاس مشکلات پیش‌رو به مسئولان سازمان اورژانس کشور