🔹 قابل توجه کلیه نیروهای شرکتی


با توجه به لزوم ثبت اطلاعات شخصی و پرسنلی در سامانه؛ 👇👇

hrcompany.behdasht.gov.ir

🔵 کلیه نیروهای شرکتی شاغل در دانشکده تا ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۷ فرصت دارند، اطلاعات خود را در سامانه فوق، ثبت نمایند.

✳️ یادآور می‌شود، مسئولیت عدم مراجعه به سایت مورد نظر و ثبت‌نام به عهده شخص می‌باشد.

💎 نام کاربری و رمز عبور در سامانه، کدملی افراد می‌باشد.

🔶 اداره منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد