با نظارت و داوری کارشناسان گروه سلامت خانواده و تغذیه و معاونت اجتماعی  برگزار شد؛

                                                                         جشنواره غذای سالم

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد، جشنواره غذای سالم به همت اداره بهزیستی با نظارت و داوری کارشناسان گروه سلامت خانواده و تغذیه و معاونت اجتماعی و با مشارکت مددجویان تحت پوشش بهزیستی و زنان سرپرست خانوار برگزار شد.

 هدف از برگزاری این جشنواره، ارتقای سطح آگاهی درباره غذاهای بومی و محلی شهرستان، ترویج فرهنگ غذای سالم به‌جای فست فودها و همچنین ایجاد محیط سالم و بانشاط جهت زنان سرپرست خانوار و مددجویان بهزیستی بود.

درپایان این جشنواره  از بین گروههای شرکت کننده به۵ نفر با اهداء کارت هدیه توسط ریاست بهزیستی و مسئول سلامت خانواده تقدیر شد.