جلسه هماهنگی هفته سلامت مردان ایرانی در معاونت بهداشتی انجام شد؛

                                 هفته سلامت مردان ایرانی با شعار "مردان فعال‌تر، مردان سالم‌تر"

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد، جلسه هماهنگی هفته سلامت مردان ایرانی با شعار "مردان فعال‌تر، مردان سالم‌تر" برگزار گردید.

این جلسه به همت گروه سلامت خانواده و با حضور مسئولین واحدهای ستاد معاونت بهداشتی و کارشناس حوزه معاونت اجتماعی تشکیل شد.

در این جلسه با اشاره به روز شمار اعلام شده توسط وزارت مطبوع بر اهمیت سلامت مردان تاکید شد و رئوس فعالیت‌های پیشنهادی جهت گرامیداشت و اجرای پربارتر هفته از سوی مسئولین و کارشناسان واحدها اعلام و به تصویب اعضا رسید.