چهلمین سالگرد انقلاب
هجده ماه پس از استقلال دانشکده

 

👈 آیا می‌دانید در شهرستان اسدآباد وضعیت آموزش پزشکی قبل از انقلاب - قبل از استقلال و بعد از استقلال دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، چگونه بوده است؟ 👇👇

 

✅ تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده؛

 

💠 قبل از انقلاب: عدم وجود دانشکده

💠 بعد از انقلاب و قبل از استقلال دانشکده: دانشکده اعضای هیئت علمی نداشته است

💠 بعد از استقلال دانشکده: ۸ عضو هیئت علمی

 

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد