چهلمین سالگرد انقلاب 
هجده ماه پس از استقلال دانشکده

 

👈 آیا از تعداد مراجعین به کلینیک تخصصی بیمارستان حضرت قائم(عج) و پلی‌کلینیک تخصصی امید، اطلاعی دارید؟ 👇👇


💠 تعداد ویزیت در کلینیک بیمارستان در سال ۱۳۹۶ - ۳۴۸۸۲ نفر

💠 تعداد ویزیت در کلینیک بیمارستان در سال ۱۳۹۷ تا پایان دی‌ماه - ۲۸۵۷۰ نفر

💠 تعداد ویزیت در پلی‌کلینیک ویژه تخصصی امید از اردیبهشت‌ماه سالجاری تا پایان آذرماه - ۷۰۱۱ نفر

 

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد