چهلمین سالگرد انقلاب
هجده ماه پس از استقلال دانشکده

 

👈 آیا از امکانات و اقدامات انجام شده در واحد مهندسی بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، اطلاعی دارید؟ 👇👇

 

❇️ پس از طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت و در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تعداد ۳۰ دستگاه پرتابل بازرسی شامل اندازه گیری بار میکروبی، TPM روغن، PH متر، اندازه گیری نمک نان، دماسنج دیجیتالی و انکوباتور پرتابل در اختیار گروه مهندسی بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد قرار گرفت. 👇👇

 

💠 بازرسان بهداشت محیط در بازرسی از اماکن و مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی در سه ماهه سوم امسال تعداد ۵۰۰ مورد سنجش از ابزار وسایل رستوران‌ها و کبابی‌ها و اغذیه فروشی‌ها، نان و نمک نانوایی‌ها، PH نان و روغن مورد استفاده در رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها انجام داده‌اند که ۱۰۰ مورد با استاندارد‌های مربوطه مطابقت نداشته است.

💠 در موارد نتایج نامطلوب به متصدیان مراکز و اماکن تذکر داده شده است.

💠 در سال ۱۳۹۷ به صورت هدفمند از ۵۵ نانوایی‌ نمونه برداری نان انجام و از طریق دستگاه‌های پرتابل از نظر جوش شیرین و نمک بررسی شده است که ۱۱ مورد از آنها از نظر مصرف جوش شیرین مثبت تشخیص داده شده و متصدیان مربوطه به مراجع قضایی معرفی شده اند.

💠 از نمونه‌های روغن که با دستگاه‌های پرتابل مورد سنجش قرار گرفته است، نتیجه مقدار ۷۶ لیتر با استاندارد مطابقت نداشته، جمع آوری و معدوم شده است.

 

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد