باطلاع می‌رساند به دلیل نیاز به جمع‌آوری اطلاعات پایه از کلیه کادر پرستاری در تمام رده‌ها و تمامی بخش‌های نظام سلامت، معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به اجرای طرح ثبت ملی اطلاعات پرستاران و گروه‌های وابسته جهت ایجاد بانک جامع اطلاعات گروه پرستار نموده است.

لذا ثبت اطلاعات کلیه پرستاران و گروه‌های وابسته در سراسر کشور از تاریخ اول آذر ۱۳۹۷ تا پایان ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ انجام می ‌پذیرد.

بر این اساس به اطلاع تمامی اعضای گروه پرستاری اعم از؛ کارداران، کارشناس، کارشناس ارشد و دکتری رشته‌های پرستاری، اتاق عمل، بیهوشی و فوریت‌های پزشکی و همچنین بهیاران، کمک بهیاران و کمک پرستاران شاغل و غیرشاغل و بازنشسته می‌رساند، از طریق سامانه به نشانی؛

http://rn.behdasht.gov.ir

اقدام به ثبت اطلاعات و دریافت کد رهگیری نمایند.

این کد رهگیری به عنوان پیش‌شرط دریافت پروانه صلاحیت حرفه‌ای و گواهی صلاحیت شغلی در مراحل بعد خواهد بود.

در صورت نیاز به راهنمایی به دفاتر پرستاری بیمارستان‌ و دانشکده‌ علوم پزشکی مراجعه فرمایید.