? قابل توجه پرسنل دانشکده؛

با عنایت به برگزاری اردوی راهيان نور (مناطق عملیاتی جنوب کشور) از تاريخ "هفتم" اسفندماه تا "دهم" اسفندماه

مقتضی است؛ افراد متقاضی با هزینه مبلغ ۵۰ هزار تومان جهت ثبت‌نام به کانون بسیج جامعه پزشکی دانشکده جناب آقای مصطفی هوشمندی‌شجاع مراجعه نمایند.

 

? کانون بسیج جامعه پزشکی اسدآباد