همکاران محترم میتوانند با مراجعه به آدرس مراکز مربوط در لینک زیر بدون پرداخت هزینه از خدمات پزشکی آن مرکز بهره مند شوند .

http://iranassistance.com/CareCenter/Index

همچنین لیست مراکز طرف قرار داد با بیمه تکمیلی در استان همدان در فایل زیر گردآوری شده است.

لیست مراکز طرف قرارداد بیمه تکمیلی در استان همدان دانلود فایل