#اطلاعیه_مهم

❇️ به اطلاع کلیه همکاران ارجمند می‌رساند؛

? با توجه به اعلام معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد؛

مستدعی است جهت ثبت مرخصی‌های کارکنان دانشکده (معاونت‌ها، ادارات، واحدها و مدیریت‌های تابعه) ضمن ثبت مرخصی‌ها در سامانه حضور و غیاب کسرا حتما می‌بایست مرخصی‌ها به صورت موازی در سیستم اتوماسیون اداری نیز ثبت گردد.

? بدیهی است جهت جلوگیری از تضیع حقوق پرسنل، تا زمانی که امکان ثبت مرخصی‌ها در سامانه حضور غیاب کسرا کافی تشخیص داده شود، رعایت موارد فوق ضروری است.

? معاونت توسعه و منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد