❇️ به اطلاع همشهریان گرانقدر می‌رساند؛

? بخش تخصصی بیمارستان حضرت قائم (عج) در طول ماه در رشته‌هایی که بیش از یک متخصص فعال دارند، خدمات خود را بدون وقفه ادامه می‌دهد.

◀️ طبق قانون (طرح تحول نظام سلامت) برای رشته‌های تک متخصص، برای پزشک در هر ماه؛ ۲۳ روز شیفت کاری تعیین شده است و در طول ۷ روز Off (آف) قانونی، اگر بیماری به بیمارستان به صورت اورژانسی مراجعه نماید و در آن رشته نیاز به سرویس دهی داشته باشد، طی هماهنگی EOC دانشکده با ستاد هدایت همدان، بیمار پس از پذیرش و طی مراقبت کامل پزشکی، به محل پذیرش شده جهت دریافت خدمات تخصصی مرتبط، اعزام می‌شود.

? و این روند در سراسر کشور برای رشته‌های تخصصی تک متخصص به صورت واحد می‌باشد.

 

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد