? قابل توجه #پزشكان_عمومی و #دستياران_پزشكی_خانواده ?

معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد:

"فراخوان ثبت‌نام در نخستين دوره پودمانی مجازی پزشكی خانواده"

معاونت آموزشی وزارت بهداشت از فراخوان ثبت‌نام در نخستين دوره پودمانی مجازی پزشكی خانواده ويژه «پزشكان عمومی» و «دستياران پزشكی خانواده» اعلام کرد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، براساس اعلام این خبر، نخستين دوره پودمانی مجازی پزشكی خانواده با همكاری معاونت آموزشی و معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه علوم پزشكی مجازی به صورت «مجازی» برگزار و به شركت كنندگان موفق در اين دوره، گواهی معتبر اعطا می‌شود.

همچنین، برای اين دوره، امتيازاتی مثل افزايش سرانه پرداختی پزشك خانواده، اولويت در جذب نيرو و احتساب اين دوره به عنوان بخشی از تحصيلات تخصصی پزشكی خانواده در نظر گرفته شده است.

براساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، نحوه ثبت‌نام در این دوره، از طريق وب سايت www.vums.ac.ir حداكثر تا تاريخ ۱۰ تیر ماه است.