قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی آزمون آوای سلامت؛

پذیرفته شدگان نهایی شرکت آوای سلامت، به‌جز رسته بیماربر که نامه تعهد محضری خود را به معاونت توسعه و منابع دانشکده علوم پزشکی اسدآباد تحویل داده‌اند می‌رساند؛

جهت دریافت نامه تعهد و ارائه آن به شرکت، در اسرع وقت به معاونت توسعه دانشکده واقع در؛ میدان امام (ره) - ابتدای خیابان آیت اله رفسنجانی- واحد امور اداری مراجعه نمایند.

اداره منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد