مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت برگزار می کند؛

کارگاه آموزشی پژوهشی

هزینه اثربخشی با استفاده از نرم افزار TreeAge

تاریخ کارگاه؛ ۲ لغایت ۳ مرداد (به مدت ۲ روز)
ساعت کارگاه؛ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷
محل برگزاری؛ مرکز آموزش مجازی جنب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

ظرفیت کارگاه؛ ۲۵ نفر با اولویت زمان ثبت‌نام

هزینه ثبت‌نام؛ ۲ میلیون ریال در سامانه http://hmerc.mui.ac.ir

Tel: 031- 37925157 - 37925199