قابل توجه همکاران محترم و کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در کلیه معاونت ها و مدیریت های تابعه؛

کانون بسیج جامعه پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد برگزار می‌کند؛

"اردوی راهیان نور غرب کشور"

زمان؛ از تاریخ ۲ لغایت ۵ مرداد

با محدودیت ۲۰ نفر آقایان و ۲۰ نفر بانوان

مقتضی است، همکارانی که تمایل به شرکت در این اردو (رایگان) را دارند، در اسرع وقت با شماره تماس؛ ۰۹۱۸۹۰۷۷۰۹۰ سرکار خانم مرادی‌مهر تماس حاصل فرمایند.

بدیهی است، اولویت ثبت‌نام با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت نام نمایند.

کانون بسیج جامعه پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد