فراخوان ارائه بهترین ایده برای صرفه جویی در منابع و مصارف دانشکده

باطلاع کلیه همکاران و کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در کلیه معاونت‌ها و واحدهای تابعه می‌رساند؛

به منظور صرفه جویی در منابع و مصارف دانشکده، حوزه ریاست دانشکده در نظر دارد به بهترین ایده‌ها و پیشنهادات در زمینه صرفه جویی در منابع و مصارف جایزه نفیس و با معنویت؛

"سفر زیارتی مشهد مقدس باتفاق دو نفر از اعضاء خانواده و با اسکان ۳ روزه به همراه بلیط زمینی رایگان اهداء نماید"

لذا، مقتضی است پیشنهادات خود را تا مورخه ۱۵ مردادماه ۱۳۹۷ در سامانه پورتال کارکنان ثبت نمایید تا این پیشنهادات در کمیته منابع و مصارف دانشکده مطرح و به بهترین ایده، جایزه تعلق گیرد.

لازم به ذکر است پورتال کارکنان در داخل دانشکده و با اینترانت از طریق آدرس؛ 192.168.96.92 و از خارج از شبکه دانشکده و با اینترنت در وبسایت دانشکده به آدرس http://asaums.ac.ir قابل دسترسی می‌باشد.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد