💠 اولین مدرسه آنلاین تابستانی اصول و ایمنی کار با نانو مواد 💠

❇️ در دنیای نانو، ایمن کار کنیم...

🔼 جهت کسب اطلاعات بیشتر به پوستر فوق مراجعه نمایید

@webda_AsadAbad