دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسدآباد در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی صرفا در قالب نیروی شرکتی مراقب سلامت  نسبت به جذب 7 نفر به تفکیک 1نفر کارشناس ارشد  روانشناسی بالینی ، 4 نفر کارشناس بهداشت عمومی ، 1 نفر کارشناس مامایی و 1 نفر کارشناس تغذیه  از طریق برگزاری آزمون کتبی و طی مراحل گزینش با شرایط ذیل اقدام نماید و پذیرش در آزمون تعهد استخدامی برای دانشکده ندارد .لذا از تمامی متقاضیان دعوت به عمل می آید از روز یکشنبه مورخ  22/4/ 99 لغایت تا پایان وقت اداری روزچهار شنبه  مورخ  25/4/99جهت ثبت نام صرفا از طریق سایت رسمی دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد به آدرس  https://asaums.ac.ir  مراجعه نمایند لازم به ذکر است زمان و مکان آزمون صرفا از طریق سایت رسمی دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد متعاقباً اعلام خواهد شد .

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود و مطالعه نمایید سپس از طریق لینک  اقدام به ثبت نام نمائید.

اطلاعات تکمیلی جهت جذب نیروی انسانی(قرارداد مراقب سلامت) دانلود فایل
برگ درخواست شغل دانلود فایل
لینک ثبت نام کلیک کنید