باطلاع کلیه همکاران محترم شاغل در کلیه معاونت‌ها و واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد می‌رساند؛

در راستای تشویق فرزندان کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی) مجله الکترونیکی دانش‌آموزان برتر کارکنان دانشکده به همت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد منتشر خواهد شد.

لذا مستدعی است تا پایان مردادماه سال جاری کارنامه تحصیلی (با مهر زنده) و یک قطعه عکس ۴×۳ رنگی و جدید، از دانش آموزان خود را به رابطین روابط عمومی در معاونت‌های مربوطه تحویل نمایید.

? معاونت درمان و بیمارستان؛ علی افشار

? معاونت بهداشتی؛ حسین امیدی

? معاونت آموزشی؛ خانم شمسی

? معاونت توسعه و ستاد مرکزی دانشکده؛ حسین سلیمانی

? دانش آموزان ابتدایی (اول تا ششم) با معدل کیفی دونیمسال بسیار خوب

? دانش آموزان راهنمایی (هفتم تا نهم) با معدل کل ۱۹/۵

? دانش آموزان متوسطه (نهم تا دوازدهم) با معدل کل ۱۹


روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد