اطلاعیه

 قابل توجه کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد؛

 جهت شرکت در دوره آموزشی آنلاین در راستای امنیت آمادگی و توانمندی جامعه در مدیریت بحران می‌توانید به سامانه اعلام شده در تصویر فوق مراجعه نمائید.

پویش همدلی با ‎مدافعان سلامت
#من_ماسک_میزنم
#جان_ما_ایران_ما