*کپی تمام صفحات شناسنانه

* کپی پشت و روی کارت ملی

* کپی کارت پایان خدمت 

* کپی آخرین مدرک تحصیلی

* 3 قطعه عکس 3*4 جدید

* کپی نامه شرکت طرف قرارداد

عدم حضور در تاریخ مقرر به منزله انصراف از ادامه همکاری با دانشگاه خواهد بود.