برای مشاهده فایل پیوست کلیک نمائید.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران