#مهم_فوری ارزیابی کارکنان

💢 نظر به انجام ارزیابی عملکرد کارکنان غیر هیئت علمی در سال ۱۳۹۸ کارکنانی که از خردادماه سال جاری نسبت به انجام ارزیابی سال ۱۳۹۸ خود اقدام ننموده‌اند.

🔺لذا بنا به اهمیت بالای موضوع در روند ارتقاء رتبه، تغییر وضعیت، استخدامی و... سامانه مذکور لغایت مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ برای سومین بار فعال می‌گردد، تا پرسنل جا مانده نسبت به تکمیل و خروج آن از کارتابل اقدام نمایند.

👌 مقتضی است با توجه به ۳ مرحله‌ای شدن ارزیابی عملکرد کارکنان از سال ۱۳۹۸ در صورت عدم انجام مراحل، به طور کامل تمامی مسئولیت‌ها متوجه خود پرسنل می‌باشد.

 

💎 معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

پویش #ره_سلامت
#من_ماسک_میزنم 😷
#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران