🔰 به اطلاع همشهریان گرامی می‌رساند؛

🔺 با توجه به جابجایی مرکز خدمات جامع سلامت شهید بهشتی (درمانگاه شماره ١) از مراجعین محترم دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت خدمات از این مرکز از تاریخ ٩٩/٨/٢۴ به خیابان رابتفسنجانی، دای کوچه شهید اختری مراجعه فرمایند.

◀️ روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

پویش #ره_سلامت
#من_ماسک_میزنم 😷
#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران