الهی عظم البلاء...

🔰 به اطلاع همکاران ارجمند و دانشجویان گرانقدر دانشکده علوم پزشکی اسدآباد می‌رساند؛

🌸 در اقدامی هماهنگ روز پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹ راس ساعت ۸:۱۵ صبح در محوطه‌های(معاونت آموزشی - ستاد دانشکده - معاونت بهداشتی - بیمارستان حضرت قائم عج) همه با هم دعای الهی عظم البلاء را به نیت دفع بلا قرائت خواهیم نمود.

◀️ وعده ما روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۸:۱۵ صبح در محوطه معاونت محل کار

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران