دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

 با توجه به اعلام نتایج اولیه از سوی سازمان سنجش آموزش کشور جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ 24 بهمن 1399 ، داوطلبانی که بر اساس نتیجه مندرج درکارنامه آزمون جزء معرفی‌شدگان مشاغل مربوط به دانشکده علوم پزشکی اسدآباد  می باشند  جهت بررسی مدارک با در دست داشتن کلیه مدارک اشاره شده از تاریخ 25 اسفند 1399  لغایت 15 فرودین 1400 به دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد - معاونت توسعه و منابع-اداره منابع انسانی  واقع در میدان امام خمینی (ره) مراجعه نمایند.

مدارک :

 • اصل و تصویرتمامی صفحات  شناسنامه
 • اصل و تصویرکارت ملی
 • اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 • 2 قطعه عکس 4*3

       نکته:

 • داوطلبان رشته های شغلی که در شرایط احراز تحصیلی شغل آنها مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتریمشروط به داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط ذکر شده است لازم است علاوه بر مدرک آخرین مقطع ، مدرک مقاطع قبلی خود را حسب مورد برابر مفاد آگهی نیز ارایه نمایند.
 • اصل و تصویروضعیت طرح  نیروی انسانی  جهت رشته های مشمول طرح ( پایان طرح ، معافیت ، گواهی اشتغال به طرح ویا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی
 • اصل و تصویر کلیه مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی (ایثارگری ، معلولیت و(...
 • پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش مبنی بر معرفی جهت بررسی مدارک
 • اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه آقایان)
 • اصل و تصویر اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی و فرم خلاصه 502(جهت افزایش حداکثر سن)
 • اصل و تصویر گواهی اشتغال و ریز سوابق بیمه و تائیدیه برای نیروهای شرکتی( جهت افزایش حداکثر سن)
 • فرم تایید امتیاز کرونا به همرا ه فرم ورود و خروج (ممهور به مهر واحد محل خدمت)

تذکرات  بسیار مهم

 1. معرفی افراد از سوی سازمان سنجش آموزش کشور صرفاًبر اساس اظهارات داوطلب در ثبت نام ، به صورت مشروط بوده لذا پس از بررسی و تایید مستندات ارایه شده توسط داوطلب و ثبت اطلاعات، نتیجه نهایی متعاقباً توسط سازمان سنجش اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است طبق مفاد آگهی منتشرشده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام نتیجه نهایی منوط به بررسی مدارک اعلامی می باشد و مسئولیت ناشی از عدم  رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده در آگهی برعهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد، اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان به ترتیب اولویتهای مقرر قانونی مندرج در آگهی جهت بررسی مدارک دعوت بعمل خواهد آمد. لازم به ذکر است لیست نهایی جهت دعوت به جلسه مصاحبه در رشته های شغلی مربوطه متعاقباً  از طریق همین سایت اعلام خواهد گردید.
 2. بدیهی است عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده (1399/12/25 لغایت 1400/01/15)به منزله انصراف از انجام ادامه مراحل استخدامی تلقی و طبق مقررات از سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد./

 

جهت دریافت فرم تایید سوابق خدمتی مشمولین امتیاز ویژه فعالیت در زمینه مقابله با کرونا در آزمون استخدام پیمانی مورخ 1399/11/24 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد کلیک نمایید