? تعطیلی روزهای پنج شنبه واحدهای اداری ستادها و معاونت‌های دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و واحدهای اداری بیمارستان تا پایان مردادماه

♻️ با توجه به تداوم شرایط خاص جوی و لزوم صرفه جویی و مدیریت مصرف برق، تمام واحدهای اداری تا پایان مردادماه تعطیل اعلام شد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، بر اساس مصوبه مورخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ هیات وزیران، با عنایت به تداوم شرایط خاص جوی و ضرورت صرفه جویی و مدیریت مصرف برق، تمام واحدهای اداری ستادها و معاونت‌های دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و واحدهای اداری بیمارستان تا پایان مردادماه سال جاری در روزهای پنج شنبه تعطیل است.

 

همچنین ساعات کار واحدهای اداری ستادها و معاونت‌های دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و واحدهای اداری بیمارستان تا پایان مردادماه در طول ایام هفته از شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۹ تا پایان مرداد ماه از ساعت ۷ تا ۱۳ خواهد بود.