♻️ به اطلاع همشهریان ارجمند می‌رساند؛

👌 کلینیک زنان و زایمان در شیفت عصر در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه از ساعت ۱۵ پذیرای مراجعین می‌باشد.

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد