با توجه به هماهنگی بعمل آمده کانون بسیج جامعه پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با ریاست بانک انصار به اطلاع پرسنلی که عضو بسیج جامعه پزشکی دانشکده می‌باشند می‌رساند؛

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت وام های ۵ و ۱۰ و ۱۵ میلیونی با اقساط ۲۴ و ۳۶ ماهه و با سود ۱۸ درصد، جهت اخذ معرفی‌نامه از طرف بسیج جامعه پزشکی، به آقای مصطفی هوشمندی مراجعه نمایند.

کانون بسیج جامعه پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد