قابل توجه کلیه همکاران و مدیران ستادی؛

جهت ثبت نام در دوره‌های كشوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دريافت گواهينامه مربوطه حتما در سامانه کارمند به آدرس؛

 

http://karmand.behdasht.gov.ir

 

مراجعه نمایید و عضو این سامانه شوید.

 

گفتنی است، نام کاربری به این سامانه، کدملی و کلمه عبور شماره شناسنامه می‌باشد که کلیه همکاران می‌بایست پس از ورود به سامانه، اطلاعات شخصی خود را وارد نمایند.

 

 

واحد آموزش کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد