به اطلاع همکاران شاغل و بازنشسته دانشکده علوم پزشکی اسدآباد می‌رساند؛

در راستای اجرای تکالیف سازمانی در زمینه ترویج و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت، کارکنان شاغل و یا بازنشسته دانشکده نسبت به ارسال؛ اسناد، تصاویر، دست نوشته‌ها، خاطرات و آثار خواهران شاغل در بخش‌های مختلف دانشکده در دوران پر افتخار دفاع مقدس در بخش‌های درمانی و یا غیر درمانی که به هر نحو ممکن در پشتیبانی جنگ در شهر اسدآباد فعالیتی داشته‌اند، به مصطفی هوشمندی مسئول امور ایثارگران دانشکده تحویل نمایند.

امور ایثارگران دانشکده علوم پزشکی اسدآباد