به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی برگزار می‌شود؛

《مسابقه بزرگ کتابخوانی》

ویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد