بازدید دکتر حیدری معاون توسعه و منابع دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از بخش‌های مختلف مرکز آموزشی درمانی حضرت قائم(عج)

و بررسی آمادگی بیمارستان در آستانه تعطیلات نوروزی