به مناسبت روز مددکار اجتماعی انجام شد؛

"تقدیر از مددکار بیمارستان حضرت قائم(عج)"

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی حضرت قائم(عج)، به مناسبت روز مددکار اجتماعی، مدیر بیمارستان به همراه

مسئول امور عمومی بیمارستان قائم(عج) در واحد مددکاری بیمارستان حضور یافته و این روز را به کارشناس محترم مددکاری این مرکز، با

اهداء لوح سپاس تبریک گفتند.