جلسه کمیته تخصصی خرید وسایل آزمایشگاهی در بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، جلسه کمیته تخصصی جهت تخصیص اعتبار و هماهنگی خرید کیت‌ها و وسایل مورد نیاز آزمایشگاه به ریاست

دکتر علی سلیمان‌اختیاری رئیس بیمارستان برگزار گردید.

در این جلسه آقایان؛ مهدی بسطامی مدیر بیمارستان، موسی شاکری مسئول امور عمومی، صابر کریمی مسئول آزمایشگاه و همچنین خانم مهند

س بخشی مسئول تجهیزات پزشکی و خانم فتوحی مسئول حسابداری حضور داشتند.

در این جلسه در خصوص خرید لوازم و ملزومات ضروری آزمایشگاهی پیشنهاداتی ارائه گردید و ضرورت تهیه این موارد مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین در پایان جلسه، مشکلات موجود بررسی و راهکارهایی جهت رفع این مشکلات ارائه گردید.