دومین کارگاه آشنایی با سامانه پکس در بیمارستان حضرت قائم(عج) برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، کارگاه آشنایی با سامانه پکس در بیمارستان حضرت قائم(عج) برگزار گردید.

این کارگاه با هدف ارتقاء سطح آگاهی و آموزش نحوه استفاده بهینه از سامانه پکس، ویژه مسئولین بخش‌ها و پرستاران توسط مهندسین شرکت مارکوپکس و با هماهنگی

مهندس عباسی مسئول It این مرکز در سالن آمفی تئاتر بیمارستان تشکیل شد.