برگزاری جلسه توجیهی نظام ارجاع الکترونیک دربیمارستان حضرت قائم(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، جلسه توجیهی نظام ارجاع الکترونیک ویژه پزشکان، مسئول کلینیک و منشی با

حضور مدیر it دانشکده علوم پزشکی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان تشکیل شد.

در اين جلسه در خصوص موضوعات برنامه و اقدامات لازم در روند برنامه و آموزش‌های لازم ارائه گردید.