برگزاری کارگاه سکته‌های مغزی هموراژیک دربیمارستان حضرت قائم(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، دومین کارگاه سکته‌های مغزی هموراژیک در بیمارستان حضرت قائم(عج) برگزار گردید.

این کارگاه جهت گروه هدف؛ پرسنل اورژانس و داخلی با ارائه خانم دکتر مرادی متخصص مغز و اعصاب و به همت مسئول آموزش بیمارستان

در سالن آمفی تئاتر این مرکز تشکیل شد.

در این کلاس مطالب آموزشی شامل؛

? انواع سکته مغزی(ایسکمیک و هموراژیک)

? مراقبت‌های لازم در این مورد

ارائه گردید و همچنین به سئوال حاضرین پاسخ داده شد.