"کارگاه تحلیل ریشه‌ای خطاهای سه ماهه ۱۳۹۸ در بیمارستان حضرت قائم(عج) تشکیل شد"

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، کارگاه دو روزه تحلیل ریشه‌ای خطاهای سه ماهه ۱۳۹۸ در بیمارستان حضرت

قائم(عج) برگزار گردید.

این کارگاه جهت گروه هدف؛ پرسنل پرستار، بهیار، اتاق عمل، بیهوشی و مامایی با تدریس خانم طیبه حیدری دیبا و به همت مسئول

آموزش بیمارستان در سالن آمفی تئاتر این مرکز تشکیل شد.

خانم حیدری دیبا کارشناس مسئول ایمنی بیمار در خصوص خطاهای دارویی و غیردراویی، توضیحات لازم را ارائه دادند.