همکارمحترم سرکار خانم نجفی عهد

بانهایت تأسف وتأثردرگذشت پدرگرامیتان را به حضورشما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، رحمت و غفران واسعه الهی برای آن مرحوم

و صبر و شکیبایی برای سایر بازماندگان از خداوند متعال مسئلت می نماییم.

ریاست،کارکنان وروابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)