برگزاری آزمون روش‌های شیمیایی و فیزیکی گند زدایی در بیمارستان حضرت قائم(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، آزمون روش‌های شیمیایی و فیزیکی گندزدایی برگزار گردید.

این آزمون جهت گروه هدف پرستاران، بهیاران، اتاق عمل، بیهوشی و کارشناسان مامایی این مرکز در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار شد