برگزاری کمیته موربیدیتی در بیمارستان حضرت قائم(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، کمیته موربیدیتی به ریاست دکتر علی سلیمان‌اختیاری رئیس بیمارستان و با حضور خانم

دکتر سروستانی متخصص زنان و سایر اعضای این کمیته، در دفتر ریاست بیمارستان تشکیل گردید.

این کمیته با هدف بررسی روند موربیدیتی مادران و راه‌کارهای ارتقای سلامت مادران و رفع مشکلات زنان و مامایی برگزار شد.