در بیمارستان حضرت قائم(عج) تشکیل شد؛

"کارگاه آموزشی احیاء قلبی و ریوی (CPR)"

کارگاه آموزشی احیاء قلبی و ریوی (CPR) بزرگسال ویژه پرستاران در بیمارستان حضرت قائم(عج) برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، در راستای توانمندسازی کادر پرستاری، کارگاه آموزشی CPR بزرگسالان به صورت

آسکی به مدت یک هفته در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار شد.

خانم دلفانی مسئول آموزش در مورد این دوره آموزشی گفت؛ حدود ۱۱۰ نفر از مدیران پرستاری، سرپرستاران، سوپروایزرها، اعضای کد

احیاء و پرستاران بخش‌های اورژانس، اتاق عمل و بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان حضور داشتند.

وی افزود: کارگاه آموزش احیاء قلبی و ریوی به صورت عملی بر روی مولاژ و مانکن‌های آموزشی انجام شد.

گفتنی است، مجتبی مرادی، علیرضا ولیان،اکبرگوهری، خانم نجفی و صفری به عنوان ناظر در این کارگاه حضور داشتند.