كارگاه آموزش امداد هوايی در بیمارستان حضرت قائم(عج) تشکیل شد

كارگاهی با موضوع آموزش امداد هوايی جهت آشنايی بيشتر کارکنان درمانی با مقوله امداد هوايی و افزايش سطح آگاهی کارکنان و

افزايش توان علمی و عملی به همت مسئول آموزش و با تدریس مدیر بیمارستان قائم(عج) در سالن آمفی تئاتر این مرکز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، در اين كارگاه مباحثی همچون اهمیت وجود اورژانس هوایی، دستورالعمل جامع

خدمات آمبولانس هوایی، اندیکاسیونهای اعزام هوایی، نکات و مراقبت‌های پزشکی در امداد هوایی کد 350 توسط مهدی بسطامی مدیر

بیمارستان برای شرکت‌ کنندگان ارائه شد و سئوال‌های حضار نیز پاسخ داده شد.