در بیمارستان حضرت قائم(عج) تشکیل شد؛

کارگاه دو روزه جامع گزارش نویسی در پرستاری

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، کارگاه دو روزه جامع گزارش نویسی در پرستاری در سالن آمفی تئاتر بیمارستان حضرت قائم(عج) برگزار گردید.

این کارگاه با هماهنگی مسئول آموزش مرکز خانم دلفانی و با تدریس خانم نجفی مترون بیمارستان تشکیل شد.

مدرس دوره با تاکید بر اهمیت گزارش نویسی و صحت مندرجات ثبت شده بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی گفت:

لازم است کلیه ثبتیات از جمله گزارشات پرستاری به عنوان یک سند حقوقی و اصلی در پرونده بیمار با دقت و توجه ویژه ثبت گردد.

در ادامه جلسه پرستاران با مبانی و اصول گزارش نویسی آشنا شدند و در خصوص نحوه ثبت گزارشات بدو ورود، فوت، ترخیص، احیاء قلبی،

ریوی و سایر پروسیجرهای انجام شده، آموزش‌های لازم ارائه و در پایان بحث، پرسش و پاسخ پیرامون موضوعات ارائه شده مطرح گردید.