بازدید دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و هیئت همراه از آماده سازی پد بالگرد بیمارستان حضرت قائم(عج)