برگزاری کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بیمارستان قائم(عج) اسدآباد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات در بیمارستان برگزار گردید.

مهدی بسطامی مدیر بیمارستان و اعضای این کمیته در این جلسه حضور داشتند.

در این کمیته پیرامون مسائل و مشکلات این واحد بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید؛

۱- امحاء پرونده‌های اورژانس

۲- الکترونیکی شدن پرونده‌ها

۳- بازبینی و طراحی فرم‌های جدید مدارک پزشکی