برگزاری کلاس مهارت‌های ارتباطی در بیمارستان حضرت قائم(عج)

کارگاه دو روزه مهارت‌های ارتباطی و رفتاری در بیمارستان حضرت قائم(عج) برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، کارگاه دو روزه مهارت‌های ارتباطی و رفتاری با هماهنگی مسئول آموزش مرکز خانم

دلفانی و با تدریس صبوری کارشناس ارشد روانشناسی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.

این کارگاه با محوریت مهارت‌های ارتباطی، اهمیت و رعایت آن در مشاغل توسط کارشناس ارشد روانشناسی دانشکده علوم پزشکی

اسدآباد تدریس شد.

صبوری در بیانات خود به اهمیت مهارت‌های ارتباطی و مسئولیت‌های اخلاقی در مشاغل علی‌الخصوص کادر درمان که ارتباط مستقیم با

مراجعین دارند اشاره کرد و گفت: در دین با توجه به توانایی‌های هر شخص وظایفی به عهده وی گذاشته شده که مطابق با ظرفیت‌هایی

که در او نهادینه شده است می بایست به آن عمل کند.

ایشان با اشاره به روش های درست تعامل و برخورد با دیگران گفت: تعهد حرفه‌ای نیز یکی از ویژگی های انسانی است که می‌توان آن را

رضایت قلبی و التزام عملی نسبت به وظایف تعیین شده برای انسان تعریف کرد، با این شرط که بدون هرگونه سیستم نظارتی، شخص

وظایف خود را به بهترین نحو ممکن به انجام رساند.

صبوری در توضیح اینکه مهارت‌های ارتباطی چیست پاسخ داد؛ مهارت‌های ارتباطی رفتاریست که شخص بتواند با دیگران بگونه‌ای ارتباط

برقرار کنند که باعث بروز رفتارهای مثبت و پرهیز از واکنش‌های منفی در طرف مقابل گردد.

وی در پایان این کارگاه با اشاره به تعامل بهتر و همچنین حفظ حقوق دیگران گفت: برای دستیابی به این مهم باید باورهای ذهنمان رادرست

کنیم و معیارها را بشناسیم.