برگزاری کلاس آموزشی کنترل عفونت و احتیاطات استاندارد در بیمارستان حضرت قائم(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، کلاس آموزشی کنترل عفونت و احتیاطات استاندارد در بیمارستان حضرت قائم(عج) برگزار شد.

در این کلاس؛ عفونت‌های بیمارستانی، احتیاطات استاندارد و راه انتقال بیماری، روش‌های نمونه گیری عفونی، بهداشت محیط بیمارستان،

کنترل عفونت در بخش‌های ویژه و اتاق عمل، بهداشت دست، استانداردهای کنترل عفونت در ارزشیابی بیمارستان توسط خانم دلفانی وخانم حیدری تدریس گردید.

در پایان این کلاس، آزمونی از مباحث مطروحه از پرسنل گرفته شد.